សង្ខេប

26755.5
លក់
30
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
26758.5
ទិញ
-562.5
គិតជាពិន្ទុ
-2.06%
គិតជាភាគរយ
70.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.96%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 22:15 | 22:30 – 23:00
អង្គារ
00:00 – 22:15 | 22:30 – 23:00
ពុធ
00:00 – 22:15 | 22:30 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 22:15 | 22:30 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

DJIA index of the American stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00 YM
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
-0.38196%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.334215%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី