សង្ខេប

0.93730
លក់
104
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.93834
ទិញ
-0.089
គិតជាពិន្ទុ
-8.67%
គិតជាភាគរយ
97.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
3.4%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00 | 14:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00 | 14:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00 | 14:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00 | 14:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00 | 14:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 03:00 | 04:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Ripple vs US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
កាក់ Crypto
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:5
អានុភាពនៃឧបករណ៍
20%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
10 000.00 XRP
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.10 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-5.99004%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-5.99004%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី