សង្ខេប

2229.81
លក់
1090
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
2240.71
ទិញ
-120.32
គិតជាពិន្ទុ
-5.12%
គិតជាភាគរយ
83.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.88%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

11:00 – 18:00
ចន្ទ
10:00 – 17:00
អង្គារ
10:00 – 17:00
ពុធ
10:00 – 17:00
ព្រហស្បតិ៍
10:00 – 17:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Palladium VS US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100.00 XPD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-20,64 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-10,56 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី