សង្ខេប

24.321
លក់
27
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
24.348
ទិញ
0.174
គិតជាពិន្ទុ
0.72%
គិតជាភាគរយ
61.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.64%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Spot Silver
ឈ្មោះ​ពេញ
លោហៈ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
5 000.00 XAG
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
5.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-1,134 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0,137 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី