សង្ខេប

8.62500
លក់
90
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
8.62590
ទិញ
0.08605
គិតជាពិន្ទុ
1.01%
គិតជាភាគរយ
61.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.29%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Sweden Kronor
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
SEK
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.12 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3,384 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-40,554 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី