សង្ខេប

76.23590
លក់
970
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
76.24560
ទិញ
0.00
គិតជាពិន្ទុ
0.00%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

08:00 – 16:45
ចន្ទ
08:00 – 16:45
អង្គារ
08:00 – 16:45
ពុធ
08:00 – 16:45
ព្រហស្បតិ៍
09:00 – 17:45
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Russian Ruble
ឈ្មោះ​ពេញ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-1.300,152 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
380,504 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី