សង្ខេប

3.75048
លក់
101
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
3.75149
ទិញ
-0.01355
គិតជាពិន្ទុ
-0.36%
គិតជាភាគរយ
95.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.17%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Polish Zloty
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
PLN
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.27 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-4,896 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-13,488 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី