សង្ខេប

9.34185
លក់
705
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
9.34890
ទិញ
0.149
គិតជាពិន្ទុ
1.62%
គិតជាភាគរយ
53.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.78%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Norway Kroner
ឈ្មោះ​ពេញ
NOK
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.11 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1,664 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-43,596 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី