សង្ខេប

20.14753
លក់
6701
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
20.21454
ទិញ
-0.15137
គិតជាពិន្ទុ
-0.75%
គិតជាភាគរយ
98.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.25%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Mexican Peso
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
MXN
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.05 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-384,372 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
107,432 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី