សង្ខេប

83.668
លក់
74
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
83.742
ទិញ
1.337
គិតជាពិន្ទុ
1.62%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.72%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

WTI CRUDE Oil
ឈ្មោះ​ពេញ
ប្រេង
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
10.00 USCRUDE
ទំហំ 1 lot
0,1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
31,598 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-56,833 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី