សង្ខេប

66.98
លក់
3
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
67.01
ទិញ
0.09
គិតជាពិន្ទុ
0.13%
គិតជាភាគរយ
90.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.29%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
03:00 – 24:00
អង្គារ
03:00 – 24:00
ពុធ
03:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
03:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Brent Crude Oil
ឈ្មោះ​ពេញ
ប្រេង
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
10.00 UKBRENT
ទំហំ 1 lot
0,1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,1 lots
ជំហានបរិមាណ
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-2.35 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
0.98 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី