សង្ខេប

2950.7
លក់
16
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
2952.3
ទិញ
-62.7
គិតជាពិន្ទុ
-2.08%
គិតជាភាគរយ
50.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.67%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

09:00 – 23:00
ចន្ទ
09:00 – 23:00
អង្គារ
09:00 – 23:00
ពុធ
09:00 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
09:00 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

EUROSTOXX50 index
ឈ្មោះ​ពេញ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00 SX5E
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
-0.297835%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.416969%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី