សង្ខេប

4187.1
លក់
4
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
4187.5
ទិញ
-37.9
គិតជាពិន្ទុ
-0.90%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.39%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ពុធ
01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 23:15 | 23:30 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

S&P500 index of the American stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 SPX
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.783079%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.422786%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី