សង្ខេប

23239.00
លក់
600
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
23245.00
ទិញ
-160
គិតជាពិន្ទុ
-0.68%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.48%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 23:00
អង្គារ
00:00 – 23:00
ពុធ
00:00 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Japan 225 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
JPY
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:0.5
អានុភាពនៃឧបករណ៍
200%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00 NI225
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
-3.521012%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.640368%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី