សង្ខេប

32.38
លក់
4
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
32.42
ទិញ
-1.24
គិតជាពិន្ទុ
-3.69%
គិតជាភាគរយ
96.4%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
2.51%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 03:00 | 04:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

NEO vs. US dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
កាក់ Crypto
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:10
អានុភាពនៃឧបករណ៍
10%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 NEO
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-5,99 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-5,99 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី