សង្ខេប

15.58
លក់
67
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
16.25
ទិញ
-1.05
គិតជាពិន្ទុ
-6.31%
គិតជាភាគរយ
94.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
2.35%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Neo vs US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:10
អានុភាពនៃឧបករណ៍
10%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100.00 NEO
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-25%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-25%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី