សង្ខេប

9274.80
លក់
420
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
9279.00
ទិញ
8.4
គិតជាពិន្ទុ
0.09%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.22%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

10:00 – 21:00
ចន្ទ
10:00 – 21:00
អង្គារ
10:00 – 21:00
ពុធ
10:00 – 21:00
ព្រហស្បតិ៍
10:00 – 21:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Spain 35 Index Cash
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:0.2
អានុភាពនៃឧបករណ៍
500%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 IBEX35
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-0.288609%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.432914%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី