សង្ខេប

26083.5
លក់
60
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
26089.5
ទិញ
73
គិតជាពិន្ទុ
0.28%
គិតជាភាគរយ
99.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.22%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

04:15 – 07:00 | 08:00 – 11:30 | 12:15 – 20:00
ចន្ទ
04:15 – 07:00 | 08:00 – 11:30 | 12:15 – 20:00
អង្គារ
04:15 – 07:00 | 08:00 – 11:30 | 12:15 – 20:00
ពុធ
04:15 – 07:00 | 08:00 – 11:30 | 12:15 – 20:00
ព្រហស្បតិ៍
04:15 – 07:00 | 08:00 – 11:30 | 12:15 – 20:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Hong Kong 50 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
HKD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:0.2
អានុភាពនៃឧបករណ៍
500%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 HK50
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.703922%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.464959%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី