សង្ខេប

12.78300
លក់
1337
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
12.79637
ទិញ
-0.08589
គិតជាពិន្ទុ
-0.67%
គិតជាភាគរយ
55.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.33%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Great Britan Pound vs Turkish Lira
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
TRY
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 GBP
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.11 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-1.044,12 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
442,024 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី