សង្ខេប

12.00780
លក់
830
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
12.01610
ទិញ
0.04246
គិតជាពិន្ទុ
0.35%
គិតជាភាគរយ
76.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.29%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

British Pound vs Norwegian Krone
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
NOK
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 GBP
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.11 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-55,44 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-29,148 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី