សង្ខេប

7114.2
លក់
100
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
7124.2
ទិញ
5.8
គិតជាពិន្ទុ
0.08%
គិតជាភាគរយ
87.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.09%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:05 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ចន្ទ
01:02 – 24:00 | 23:30 – 24:00
អង្គារ
01:02 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ពុធ
01:02 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:02 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

FTSE100 index of the British stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
GBP
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 FTSECL
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.600005%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.481973%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី