សង្ខេប

5568.7
លក់
40
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
5572.7
ទិញ
-127.4
គិតជាពិន្ទុ
-2.24%
គិតជាភាគរយ
85.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:05 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ចន្ទ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00
អង្គារ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ពុធ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:02 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

FTSE100 index of the British stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
GBP
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00 FTSE
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
-0.358469%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.346716%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី