សង្ខេប

15449.1
លក់
13
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
15450.4
ទិញ
-281
គិតជាពិន្ទុ
-1.79%
គិតជាភាគរយ
99.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.74%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:05 – 23:15 | 23:30 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ចន្ទ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00 | 23:30 – 24:00
អង្គារ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ពុធ
01:02 – 23:15 | 23:30 – 24:00 | 23:30 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:02 – 23:00 | 03:10 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

DAX30 index of the German stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 FDAX
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-2.876444%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-4.314665%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី