សង្ខេប

81.87300
លក់
1700
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
81.89000
ទិញ
-0.853
គិតជាពិន្ទុ
-1.03%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.4%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

09:00 – 17:45
ចន្ទ
09:00 – 17:45
អង្គារ
09:00 – 17:45
ពុធ
09:00 – 17:45
ព្រហស្បតិ៍
09:05 – 17:50
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Russian Rouble
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
RUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-2.275,792 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
1.208,708 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី