សង្ខេប

91.72400
លក់
930
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
91.73330
ទិញ
0.3766
គិតជាពិន្ទុ
0.41%
គិតជាភាគរយ
60.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.24%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

09:00 – 17:45
ចន្ទ
09:00 – 17:45
អង្គារ
09:00 – 17:45
ពុធ
09:00 – 17:45
ព្រហស្បតិ៍
09:00 – 17:45
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Russian Rouble
ឈ្មោះ​ពេញ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-1.829,22 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
621,208 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី