សង្ខេប

88.63650
លក់
2530
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
88.66180
ទិញ
-0.21197
គិតជាពិន្ទុ
-0.24%
គិតជាភាគរយ
60.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.14%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

08:00 – 16:45
ចន្ទ
08:00 – 16:45
អង្គារ
08:00 – 16:45
ពុធ
08:00 – 16:45
ព្រហស្បតិ៍
08:00 – 16:45
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Russian Rouble
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-2.154,54 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
839,144 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី