សង្ខេប

24.51350
លក់
2650
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
24.54000
ទិញ
0.1845
គិតជាពិន្ទុ
0.76%
គិតជាភាគរយ
96.2%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.36%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Mexican Peso
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
MXN
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.05 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-546,18 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
195,4 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី