សង្ខេប

0.86880
លក់
3
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.86883
ទិញ
-0.00012
គិតជាពិន្ទុ
-0.01%
គិតជាភាគរយ
85.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.07%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Great Britan
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
GBP
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1.38 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-4,932 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-2,028 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី