សង្ខេប

1.66103
លក់
10
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1.66113
ទិញ
0.00041
គិតជាពិន្ទុ
0.02%
គិតជាភាគរយ
93.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.07%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Australian Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
AUD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.71 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-9,756 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
1,448 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី