សង្ខេប

4209.57
លក់
1
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
4209.58
ទិញ
79.69
គិតជាពិន្ទុ
1.93%
គិតជាភាគរយ
85.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.98%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Ethereum vs. US dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
កាក់ Crypto
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:20
អានុភាពនៃឧបករណ៍
5%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.000000 ETH
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-0.20 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.20 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី