សង្ខេប

78.494
លក់
4
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
78.498
ទិញ
-0.583
គិតជាពិន្ទុ
-0.74%
គិតជាភាគរយ
65.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.36%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Canadian Dollar vs Japanise Yen
ឈ្មោះ​ពេញ
JPY
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
0.96 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 CAD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-0,756 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3,48 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី