សង្ខេប

6585.5
លក់
10
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
6586.5
ទិញ
-5.5
គិតជាពិន្ទុ
-0.08%
គិតជាភាគរយ
66.7%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.35%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

09:00 – 23:00
ចន្ទ
09:00 – 23:00
អង្គារ
09:00 – 23:00
ពុធ
09:00 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
09:00 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

CAC40 index of the French stock exchange
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 CAC
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-2.874586%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-4.31188%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី