សង្ខេប

13225.40
លក់
4620
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
13271.60
ទិញ
-508.46
គិតជាពិន្ទុ
-3.70%
គិតជាភាគរយ
51.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.86%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

BItcoin vs. US dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:10
អានុភាពនៃឧបករណ៍
10%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00000000 BTC
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-5.99 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-5.99 USD
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី