សង្ខេប

1.07377
លក់
3
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1.07380
ទិញ
-0.00186
គិតជាពិន្ទុ
-0.17%
គិតជាភាគរយ
52.4%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.05%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Australian Dollar vs New Zealand Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
NZD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100 000.00 AUD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.71 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3,144 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-2,244 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី