សង្ខេប

0.63928
លក់
60
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.63988
ទិញ
-0.00382
គិតជាពិន្ទុ
-0.59%
គិតជាភាគរយ
98.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.21%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Australian Dollar vs Swiss Franc
ឈ្មោះ​ពេញ
CHF
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1.10 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100 000.00 AUD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0,784 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-4,656 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី