សង្ខេប

7340.0
លក់
40
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
7344.0
ទិញ
21.2
គិតជាពិន្ទុ
0.29%
គិតជាភាគរយ
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.15%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

02:50 – 09:30 | 10:10 – 24:00
ចន្ទ
02:50 – 09:30 | 10:10 – 24:00
អង្គារ
02:50 – 09:30 | 10:10 – 24:00
ពុធ
02:50 – 09:30 | 10:10 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
02:50 – 09:30 | 10:10 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Australia 200 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
AUD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 ASX200
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.536379%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.656256%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី