សង្ខេប

6174.6
លក់
10
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
6175.6
ទិញ
14.7
គិតជាពិន្ទុ
0.24%
គិតជាភាគរយ
60.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.17%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:50 – 07:30 | 08:10 – 22:00
ចន្ទ
00:50 – 07:30 | 08:10 – 22:00
អង្គារ
00:50 – 07:30 | 08:10 – 22:00
ពុធ
00:50 – 07:30 | 08:10 – 22:00
ព្រហស្បតិ៍
01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:50 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Australia 200 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
AUD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1.00 ASX200
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
-0.367919%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.355856%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី