@Covid19

-81.70 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Funds 100$
Setting copy fullcopy 1 for 1 on in proporation
NOT FULLMARGIN..
Follow Rules Withdraw Profit Everyweek
Target monthly 30%-50% with funds..TQ..

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
353 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~15 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2020
25.54%
កញ្ញា 2020
-2.03%
តុលា 2020
2.83%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
-6.79%
កុម្ភៈ 2021
-39.72%
មីនា 2021
-88.78%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
129.61%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ3
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ3
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ7
មីនា 2021
ហានិភ័យ10
មេសា 2021
ហានិភ័យ5
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ7
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ7
កក្កដា 2021
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPNZD
British Pound to New Zealand Dollar
2
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

2
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ