@WM_Master

1001.97 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

✅ Minimum Balance : 3,000$
✅ Monthly Profit: 5 - 20%
✅ Copy by % of each trade's volume
Balance 3000$ = 100%
6000$=200%
9000$=300%

សង្ខេប

ថៃ
ប្រទេស
390 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~2 600 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~160 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
13
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
42.14%
វិច្ជិកា 2020
-28.88%
ធ្នូ 2020
83.1%
មករា 2021
4.73%
កុម្ភៈ 2021
37.51%
មីនា 2021
83.77%
មេសា 2021
-68.27%
ឧសភា 2021
371.25%
មិថុនា 2021
-9.47%
កក្កដា 2021
22.51%
សីហា 2021
-21.95%
កញ្ញា 2021
88.81%
តុលា 2021
ហានិភ័យ7
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ5
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ7
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ5
មីនា 2021
ហានិភ័យ6
មេសា 2021
ហានិភ័យ7
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ8
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ5
សីហា 2021
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ7
តុលា 2021
2
វិច្ជិកា 2020
2
ធ្នូ 2020
3
មករា 2021
5
កុម្ភៈ 2021
5
មីនា 2021
6
មេសា 2021
9
ឧសភា 2021
8
មិថុនា 2021
12
កក្កដា 2021
11
សីហា 2021
13
កញ្ញា 2021
13
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
3309
ជួញដូរ
82.1%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

3309
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ