@HorizonEA

-88.23 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 50%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
315 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~368 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~408 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
13
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
12.63%
កក្កដា 2020
16.24%
សីហា 2020
15.89%
កញ្ញា 2020
12.18%
តុលា 2020
8.95%
វិច្ជិកា 2020
-93.67%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ5
សីហា 2020
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ5
តុលា 2020
ហានិភ័យ5
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ8
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
3
កក្កដា 2020
8
សីហា 2020
12
កញ្ញា 2020
20
តុលា 2020
33
វិច្ជិកា 2020
41
ធ្នូ 2020
29
មករា 2021
26
កុម្ភៈ 2021
24
មីនា 2021
16
មេសា 2021
13
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSDm
Euro to US Dollar
3262
ជួញដូរ
67.2%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

3262
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ