@HorizonEA

-88.23 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
478 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~278 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~113 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
4
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
8.95%
វិច្ជិកា 2020
-93.67%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
0%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
ហានិភ័យ5
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ8
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ3
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ2
សីហា 2021
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ2
តុលា 2021
33
វិច្ជិកា 2020
41
ធ្នូ 2020
29
មករា 2021
27
កុម្ភៈ 2021
24
មីនា 2021
16
មេសា 2021
12
ឧសភា 2021
10
មិថុនា 2021
7
កក្កដា 2021
6
សីហា 2021
5
កញ្ញា 2021
4
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSDm
Euro to US Dollar
27
ជួញដូរ
92.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

27
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ