@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
193 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
17%
មករា 2021
9.78%
កុម្ភៈ 2021
4.79%
មីនា 2021
2.32%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
-16.67%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ4
មករា 2021
ហានិភ័យ6
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ5
មីនា 2021
ហានិភ័យ4
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ3
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021