@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
180 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~3 200 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
មេសា 2020
0%
ឧសភា 2020
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2020
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ1
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ3
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ3
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2021
0
មេសា 2020
0
ឧសភា 2020
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021