@mikenguyen

Nguyen Tan Minh

362.36 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

Price action

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
610 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~55 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
41.01%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
-1.33%
មេសា 2021
-15.69%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ3
សីហា 2020
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ2
តុលា 2020
ហានិភ័យ2
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ2
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ2
មករា 2021
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ2
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ4
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
3
ជួញដូរ
33.3%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

3
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ