@Gayongpoyo

2.64 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
750 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~805 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0.46%
ឧសភា 2021
2.17%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
0%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ2
មេសា 2021
ហានិភ័យ2
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ2
សីហា 2021
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
18
ជួញដូរ
66.7%
មានចំណេញ
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
11
ជួញដូរ
36.4%
មានចំណេញ
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
4
ជួញដូរ
75%
មានចំណេញ
EURCAD
Euro to Canadian Dollar
4
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPCAD
British Pound to Canadian Dollar
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURJPY
Euro to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
CHFJPY
Swiss Franc to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

44
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ