@ForexRobotSignal

155.06 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 10%

សង្ខេប

អាហ្សង់ទីន
ប្រទេស
8 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~380 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
101.04%
កក្កដា 2021
26.87%
សីហា 2021
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ5
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ6
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAGUSD
Spot Silver
45
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

45
ជួញដូរ  សរុប
100%
លោហៈ