@MEG CAPITAL

344.55 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

• USD200 (0.01) USD400 (0.02) USD600 (0.03)
• 1:1000 IN LEVERAGE & ECN ACCOUNT
• MIN 200 USD TO FOLLOW MY TRADE

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
470 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~200 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~47 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
267
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
-27.1%
មករា 2020
8%
កុម្ភៈ 2020
-0.1%
មីនា 2020
-1%
មេសា 2020
2.1%
ឧសភា 2020
3%
មិថុនា 2020
-1.2%
កក្កដា 2020
-2.7%
សីហា 2020
7.4%
កញ្ញា 2020
0.2%
តុលា 2020
-7.2%
វិច្ជិកា 2020
19.4%
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ8
មករា 2020
ហានិភ័យ7
កុម្ភៈ 2020
ហានិភ័យ6
មីនា 2020
ហានិភ័យ6
មេសា 2020
ហានិភ័យ7
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ8
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ7
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ7
សីហា 2020
ហានិភ័យ8
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ8
តុលា 2020
ហានិភ័យ7
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ5
ធ្នូ 2020
64
មករា 2020
107
កុម្ភៈ 2020
193
មីនា 2020
287
មេសា 2020
272
ឧសភា 2020
256
មិថុនា 2020
300
កក្កដា 2020
279
សីហា 2020
244
កញ្ញា 2020
256
តុលា 2020
277
វិច្ជិកា 2020
269
ធ្នូ 2020

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
130
ជួញដូរ
51.5%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
112
ជួញដូរ
63.4%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
89
ជួញដូរ
67.4%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
85
ជួញដូរ
50.6%
មានចំណេញ
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
75
ជួញដូរ
56%
មានចំណេញ
AUDCHF
Australian Dollar to Swiss Franc
63
ជួញដូរ
47.6%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
62
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
58
ជួញដូរ
44.8%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
57
ជួញដូរ
57.9%
មានចំណេញ
CADJPY
Canadian Dollar to Japanese Yen
57
ជួញដូរ
59.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1523
ជួញដូរ  សរុប
99.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន