@OttaiFX

210.39 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Setting Lotsize per Entry
Usd150-Usd200 (0.01)
Usd300-Usd400 (0.02)
*Every usd200 for 0.01 entry
*Min usd150 to copy
Target profit 2%-5% daily @ 10%-40% monthly
PLEASE UNTICK OPEN ORDER BOX
Lets earn USD together

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
648 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~273 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
-0.23%
មេសា 2021
-29.53%
ឧសភា 2021
159.91%
មិថុនា 2021
-27.55%
កក្កដា 2021
75.66%
សីហា 2021
8.04%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ3
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ2
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ2
មករា 2021
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ2
មីនា 2021
ហានិភ័យ4
មេសា 2021
ហានិភ័យ7
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ6
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ6
សីហា 2021
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
77
ជួញដូរ
92.2%
មានចំណេញ
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
37
ជួញដូរ
78.4%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
35
ជួញដូរ
88.6%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
33
ជួញដូរ
78.8%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
33
ជួញដូរ
81.8%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
32
ជួញដូរ
71.9%
មានចំណេញ
EURAUD
Euro to Australian Dollar
29
ជួញដូរ
82.8%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURJPY
Euro to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

280
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ