@SMS4013

-60.55 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

Fully Running by EA

Setting by %
10USD = 10%
100USD = 100%
1000USD = 1000%

Any equiry pls PM = +60129981998

*COPY ON YOUR OWN RISK*

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
134 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
-60.55%
មិថុនា 2021
0%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ6
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ7
កក្កដា 2021
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
287
ជួញដូរ
67.2%
មានចំណេញ
EURJPY
Euro to Japanese Yen
154
ជួញដូរ
62.3%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

443
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ