@abedm1997

53.24 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 35%

****WARNING! READ CAREFULLY!****

Momentum Financial's bot high risk trading.
Minimum $8k USD equity required to copy

For account under $8k USD, please message https://t.me/amazumd63

*Profit margins are extremely high. Copy at your own risk.*

សង្ខេប

កាណាដា
ប្រទេស
175 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~12 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
10 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
13.78%
វិច្ជិកា 2020
18%
ធ្នូ 2020
34.31%
មករា 2021
67.77%
កុម្ភៈ 2021
85.8%
មីនា 2021
-73.97%
មេសា 2021
4.73%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ6
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ6
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ6
មករា 2021
ហានិភ័យ7
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ7
មីនា 2021
ហានិភ័យ8
មេសា 2021
ហានិភ័យ10
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
2
កុម្ភៈ 2021
2
មីនា 2021
3
មេសា 2021
1
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
13863
ជួញដូរ
70%
មានចំណេញ
XAUUSD
Spot Gold
7
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

13870
ជួញដូរ  សរុប
99.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
លោហៈ