SJ

@hirasuzu

-47.64 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

បារាំង
ប្រទេស
121 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~16 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
7 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
4.29%
ឧសភា 2021
-62.28%
មិថុនា 2021
-13.42%
កក្កដា 2021
41.37%
សីហា 2021
8.74%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ9
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ8
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ9
សីហា 2021
ហានិភ័យ10
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
4691
ជួញដូរ
69.9%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
3911
ជួញដូរ
72.7%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
2867
ជួញដូរ
75.6%
មានចំណេញ
EURGBP
Euro to British Pound
1490
ជួញដូរ
76.6%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
882
ជួញដូរ
69.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

13841
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ